Hans egne ord: Kierkegaard og juleevangeliet

[OPLÆG - Af Stefan Vase]
Et sted i sine journalister reflekterer Søren Kierkegaard over dette afsnit i juleevangeliet:
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«

Om det skriver Søren Kierkegaard:

‘Idag er Jer en Frelser født’ – men det var nat, da han blev født.

Dét billede står til evig tid: Nat må det være – og dag bliver det midt i natten, når Frelseren fødes. ‘Idag’: Det er en evig tidsangivelse, ligesom når Gud siger: ‘idag’, og ligesom de bøger, der udkommer i dette år. Det gentages fra slægt til slægt, for millioner... Hver gang en i sandhed bliver kristen hedder det: ‘I dag er dig en frelser født’.