Hans egne ord: Kierkegaard og Anden juledag

Anden juledag, Stefanus’ dag, indeholder den nærmere forklaring til Første juledag - Hvorfor Kristus blev født: fordi at det syndige menneske må dø.

Man har i den såkaldte kristenhed gjort julefesten til den store fest. Dette er aldeles usandt - og sådan var det heller ikke i den ældste Kirke. Man sammenblander det at være barn og det at være kristen - det er denne ulykkelige blødsødenhed med pebernødderne og Jesusbarnet.

»De så Stefanus’ ansigt som en engels ansigt« [et gammelt citat fra Apostlenes Gerninger 6, 15, hvor der står: Alle, der sad i Rådet, stirrede på ham, og for dem at se var hans ansigt som en engels ansigt.]. Mellem mennesker siger vi, at barnet ligner en engel. Men kristeligt set er en døende det.

At dø er at fødes.