Tak og ære være Gud

Salmen Tak og ære være Gud er en stærk salme med fokus på forventning og bøn.

Foto: Angermann CC BY-SA 2.0.

Af Ellen Højlund Nielsen

Salmen hører under det afsnit i Salmebogen, der hedder ”Tidens fylde”, mao. adventstiden. Tiden op mod jul, hvor vi med forventning ser frem mod at fejre Jesu første komme til jorden, den lovede frelser, der kom i tidens fylde, dvs. da alt var lagt til rette, og tiden var inde til det.

Men endnu mangler vi at se opfyldelsen af nogen af Guds løfter, nemlig dem der omhandler Jesu andet komme til jorden, og også dette komme ser vi frem mod i denne tid.
Salmen forener både den forventning, der har med de fortidige begivenheder og de fremtidige begivenheder at gøre, og den gør det i bønnens form.

Den lægger i vers 1 ud med en lovprisning til Gud for det, der skete i julen med frelserens fødsel. I vers 2 kigges der tilbage i tiden, og det understreges, at netop denne fødsel er opfyldelsen af de løfter, som blev givet for længe siden til Israels folk – nu er de ”herligt opfyldt”!

Fra vers 3 og resten af salmen træder bønnens form tydeligere frem; digteren henvender sig direkte til frelseren, Jesus, med sine ord – og det samme gør vi jo, når vi synger med. En bøn med melodi på! Vi byder Jesus velkommen som ham, der er vores fred. Og så beder vi med inderlige ord om, at han også må komme ind og tage bolig i vores hjerter, ja, at han må rense vores eget ud, så der for alvor må blive plads til ham, ham som vi dybest set tilhører.

I sidste vers er det så, vi i vores bøn ser frem til Jesu andet komme og beder om, at vi må kunne stå retfærdige for ham, så vi kan opleve den endelige opfyldelse af Guds løfter, når vi får lov at komme med på den nye jord. Adgangsbilletten dertil er jo netop at vi i ”troen idelig må hænge fast ved ham”, det og ikke andet!

En stærk bøn at bede i tiden op til jul og en god forberedelse til at fejre julens egentlige hovedperson.

Fakta

Tak og ære være Gud er skrevet af Heinrich Held i 1658 og er fordansket af Niels Johannes Holm i 1829.

Heinrich Held er født i Polen 1620, men flygtede med sine lutherske forældre til Preussen i 1628 pga. repressalier fra katolikker.

Han studerende jura i Frankfurt og praktiserede i Stettin i Polen. Her døde han også i 1659.

I Den danske salmebog er han kun repræsenteret med en salme, nemlig Tak og ære være Gud, som sammen med Vær velkommen, Herrens år er blevet en "ikonisk" adventsalme.

Læs og syng salmen på Salmebogens hjemmeside.