Brorson giver julefred i sine salmer

Det var i Brorsons unge år, at han skrev sine mest elskede julesalmer. Gennem julesalmerne viser han den nåde, som Gud viste verden, da Jesus blev født.

Foto: Helene Bagger

Af Stefan Vase

Hans Adolph Brorsons julesalmer er kendt af de fleste. Den yndigste rose, I denne søde juletid, Mit hjerte altid vanker og Her kommer Jesus dine små - rene, klassiske julehits julesalmehits.
Salmerne blev alle udgivet ved udgangen af året 1732, hvor han var hjælpepræst i Tønder.
Brorson har desværre ikke særlig fortalt særlig meget om sine salmer. Han fortæller dog, at de “i Hast” er skrevet op til julen 1732.

Ikke hastværk, men trøsteværk
Hvis man ser på salmerne, så virker det ikke som hastværk. Ligesom mange af hans andre salmer er de båret af en bevidsthed om at trøste og opmuntre.
L. J. Koch skriver det sådan i biografien "Salmedigteren Brorson":
Da Brorson udsendte sine Julesalmer, var han en Mand paa otte og tredive Aar. Det var ikke en yndling, der digtede for at faa Luft for sine brusende Følelser. Han kan tale stille formanende til dem alle under eet. Og han kan vende sig til den enkelte med mægtig Myndighed. Han kan ogsaa bringe Trøst til de lidende.

Da Brorson udgav sine julesalmer, var han en ganske moden herre - mentalt - på trods af sin unge alder, og han ville mere end bare brænde noget krudt af. Han havde faktisk et reelt ærinde med sine salmer: Han ville forkynde og trøste.
Særligt det sidste har han været meget bevidst om i forhold til, hvilken effekt salmer har på den punkt.

Finde salmetrøst i døden
For at finde frem til en forklaring på det skal vi næsten 30 år tilbage. Hans Adolph Brorson mistede som 10 årig sin far. På farens dødsleje citerede faren Kingo-salmen “Nu rinder solen op af østerlide” (1674) som en hilsen til sine tre børn:
Gud lever jo endnu:
han kommer dem i hu
de skal ej klage.


L. J. Koch mener, at Brorson her fik et "uudsletteligt Indtryk af, hvad en Salme kan være for et menneske".
Brorsons fars evne til at lade sig trøste ved en salme fulgte Brorson i sin egen salmedigtning.

Litteratur:
Salmedigteren Brorson af dr. theol L. J. Koch, udgivet på Lohses Forlag 1931

Brorsons elskede julesalmer fra 1732:

  • Den yndigste rose er funden
  • I denne søde juletid
  • Mit hjerte altid vanker
  • Her kommer Jesus dine små

Fakta

Født i 1694, bror til den i samtiden så anerkendte Nicolai Brorson.

1712-'17: Læser teologi (samtidig med studier i filosofi, sprog og historie), men må opgive og flytter ind hos sin bror.

1721: Færdiggør sine teologi-studier.

1722-'29: Præst i Randerup

1729-'37: Hjælpepræst i Tønder

1737-'41: Provst i Ribe

1741: Biskop

1764: Dør