Juledag - dagen hvor Jesus fødes

Verdenshistoriens mest skelsættende begivenhed fandt sted denne dag - Gud blev menneske!

Af Niels-Jørgen Østerby

Han blev født til et menneskeliv på jorden. Som et ganske almindeligt barn - og dog, som os havde han en mor, der gav ham liv, men faderen var Gud selv! Jesus blev undfanget ved Helligånden.

En skelsættende begivenhed? Fordi Gud griber ind i verdenshistorien. Han har set menneskets helt store problem, synden. Dette problem har Gud en plan for, en løsning der kan sætte mennesker fri. Julens budskab er ganske enkelt. Gud giver sig selv, lever et fuldt liv som menneske, påtager sig hele verdens synd, tager straffen - og dør Langfredag lidt over 30 år senere. Men julens budskab ender ikke her - Påskemorgen viser Jesus, at han er Gud. Han besejrer døden, står op af graven og skænker ethvert menneske, som vil tage mod ham, evigt liv.

Hvert år siden da har mennesker verden over mindedes Jesu fødsel på jord. Men blev Jesus født d. 25. december???

Poul Hoffmann skriver i sin bog "Juleevangeliet - digt eller åbenbaring?":

"Der står ikke i Bibelen, på hvilken årstid Kristus blev født; for så vidt er spørgsmålet underordnet. Men den tradition, at det var omkring midvinter, er meget gammel og på ingen måde utroværdig. I nogle dele af kirken har man fra de ældste tider fejret hans fødselsfest den 6. januar, i andre den 25. december. Om netop en af disse datoer er rigtig, kan ikke siges. Det er muligt, at man har fastlagt dem for at "erobre" visse hedenske fester, ligesom man f.eks. her i landet lagde kirker på gamle hedenske offerpladser for effektivt at fordrive afguderne (samtidig med, at man imødekom indgroede folkevaner mest muligt). 25. december betragtedes således som vintersolhvervsdagen, hvor hedningerne også fejrede festen for den store romerske (oprindeligt orientalske) solgud Sol invictus, "den ubesejrede sol". Det er klart, at det kunne indbyde de kristne til at henlægge højtiden for Kristi fødsel til netop denne dato, ikke mindst for også på den måde at få forkyndt, at nu strålede den sande uovervindelige "retfærds sol med lægedom under sine vinger" (Malakias' Bog 4,2); faktisk fremdrager Chrysostomos netop dette skriftsted i en juleprædiken i Antiokia i år 386. Men hvis det hænger sådan sammen, og ingen af de nævnte datoer er den nøjagtige, har det altså været så meget mere rimeligt at vælge dem, som Kristus sandsynligvis virkelig var født i tidsrummet omkring vintersolhverv."

At Jesus blev født i Betlehem er ikke uden betydning. Profeten Mika kunne over 700 år før skrive: "Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage" (Mikas Bog 5,1).

Da Herodes den Store udskrev en folketælling omkring år 7 f.Kr., blev han en del af Guds store plan. Jesu mor Maria og hendes forlovede Josef måtte pga. af slægtsforhold drage til Betlehem for at blive skrevet op - samtidig med at hun var højgravid. Gud kunne føre sin plan igennem - Jesus kunne fødes dér, hvor Gud havde sagt det gennem sin profet Mika.