At vente på noget

Julen begynder for mange, når vi går ind i adventstiden. Ja, i butikkerne skal vi nærmere endnu længere tilbage... Men hvad er advent? Hvorfor holder vi advent?

Af Niels Jørgen Østerby

Svaret er enkelt: Vi holder advent for at fejre Jesu komme. Advent betyder jo netop "Herren kommer".

I kirkerne læses der netop i denne periode bibeltekster, som alle handler om Herrens komme. Det er fra evangelierne teksten om Jesu indtog til Jerusalem, hvor folkemængden modtog ham med hyldesten: "Hosianna Davids søn! velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!"

Eller da Jesus tog Esajas' bog og læste om at "han salvede mig, at jeg skal gå ud med glædesbud til fattige," og afsluttede med ordene: "I dag er dette skriftord, som lød i jeres øren gået i opfyldelse." Desuden er der tekster, hvor Jesus bereder sine efterfølgere på, at han vil komme igen. Fra det gamle testamente lyder ord fra Esajas' bog, tekster der alle peger frem mod, at Gud vil sende sin udvalgte, Messias, Kristus.

Adventstiden er den periode af året, hvor vi gør os klar til at fejre julen - gør os rede til at modtage den største gave mennesker nogensinde har fået: Guds søn Jesus Kristus.

Men det har siden kristendommens første dage også været tiden, hvor man gav sig tid til at tænke over Jesu løfte, om at han vil komme igen!

Hvornår kommer han igen? Er man klar til at han kommer igen? Spørgsmål vi hver især må stille os - også denne adventstid.