Hvad pynten på træet fortæller

Rigtig meget af juletræets pynt har en stærk kristen symbolik. Meget af juleevangeliet bliver faktisk genfortalt på juletræet, og når vi synger salmer, er der også mange af salmerne, der bliver “virkeliggjort” i juletræets pynt.

Af Stefan Vase

Der er ikke længe til, at mange danskere mødes omkring juletræet. Og der er nok mange af dem, hvis øjne vil være rettet mod det, der ligger “gemt” under juletræets nederste grene. Men hvis man bruger vandringen rundt om træet til lidt stille refleksion, kan juleaftenen faktisk få rigtig meget dybde. For juletræets pynt gemmer på mange gode historier:

Foto: Stefan Vase

Engle
Engle spiller en central rolle i julen: Det er en engel, der fortæller Maria, at hun er gravid. Det er en engel og en engelhær, som fortæller hyrderne, at Jesus er blevet født. Og det er en engel, som fortæller Josef, at de skal flygte fra Betlehem.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
      Ære være Gud i det højeste og på jorden!
      Fred til mennesker med Guds velbehag!

 • Lukasevangeliet 2, 8-14

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale.

Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig Himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.

 • Velkommen igen, Guds engle små,
  nr. 99 i salmebogen, vers 1 og 5

 

Foto: Stefan Vase.

Hjerter
Hjerter er et velkendt symbol på kærligheden. Og også et symbol på den kærlighed, Gud viser os ved Jesus’ fødsel, og den kærlighed, som Jesus lærer os om.

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

 • Johannesevangeliet 3, 16-17

Som natten aldrig er så sort,
den jo for solen svinder,
så farer al min kummer bort,
når jeg mig ret besinder,
at Gud så hjertens inderlig
af evighed har elsket mig
og er min broder vorden;
jeg aldrig glemmer disse ord,
som klingede i englekor:
Nu er der fred på jorden!

 • I denne søde juletid,
  nr. 109 i salmebogen, vers 5

 

Foto: Stefan Vase.

Stjerner
Stjerner er en uundværlig del af juletræet. Både på grenene og som toppynt. Pudsigt nok har det tidligere været en engel, der har været den mest almindelige toppynt. Og stjernen symboliserer naturligvis stjernen over Betlehem.

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.«

 • Matthæusevangeliet, 2, 1-2

Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol.

Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.

 • Dejlig er den himmel blå, nr. 136, vers 2 og 6

 

 

Foto: Lee Jordan.

Kugler og æbler
Der eksisterer to forklaringer på, hvorfor der hænger kugler på træet.

Den ene forklaring har sit udspring i en gammel middelalderlegende; at julenat blomstrede æbletræerne og satte frugt. Og æbler er nok noget af den ældste julepynt, vi kan komme på. I dag er æblerne erstattet af kugler. Vi spiser jo heller længere ikke “træet”, som vi ellers synger i 'Højt fra træets grønne top'.

Den anden forklaring er, at kugler er et symbol på jordkloden: Jesu fødsel er en begivenhed ‘for hele folket’, for alle på jorden.

Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

 

 • Lukasevangeliet 2, 10-11

Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

 • Julebuddet til dem, der bygge,
  nr. 129 i salmebogen, vers 3

 

Foto: Rob Brewer.

Stearinlys
Lys skal der på juletræet. For ikke mange år siden skulle det være stearinlys, men i de senere år er elektriske lys blevet mere og mere almindelige.
Lysene kan både være det lys, der kommer fra englene, som besøgte hyrderne på marken, eller fra stjernen over Betlehem. Men det kan også være et symbol på Jesus som “verdens lys”.
Ofte hænger man også englehår, lametta eller “glimmer” til at forstærke lysenes effekt.

      Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet,
      Herrens herlighed er brudt frem over dig.
      For se, mørket dækker jorden,
      mulmet dækker folkene;
      men over dig bryder Herren frem,
      hans herlighed viser sig over dig.
      Folkeslag skal komme til dit lys
      og konger til din stråleglans.

 • Esajas’ bog 60, 1-3

Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.

 • En rose så jeg skyde,
  nr. 117 i salmebogen, vers 3

 

Foto: Stefan Vase.

Jakobstigen
Jakobstigen er nok noget af den julepynt, som i dag er mindst kendt: Et eller flere stykker papir klippet som en stige, der hænger lodret på træet - ofte helt fra træets top til træets fod.

Hvis man kigger på ældre billeder af juletræer, ser man ofte en jakobstige eller en himmelstige, som den også kaldes. I de mest almindeligt brugte bibeltekster i juletiden står der ikke noget om en jakobstigen. Men en tekst fra Det gamle testamente, hvor et løfte om Jesu fødsel anes, og et vers fra en salme har skabt koblingen mellem jakobstigen og julen.

I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen. Med ét stod Herren foran ham og sagde: »Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig.«

 • 1. Mosebog 28, 12-15

Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig Himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.

 • Velkommen igen, Guds engle små,
  nr. 99 i salmebogen, vers 5

 

Foto: Stefan Vase

Fugle

At fugle skal have noget med julen og juletræet at gøre er ikke noget, man kan finde et direkte “belæg” for i juleevangeliet eller i andre af Biblens tekster. Men de hænger nu en gang på juletræet.Og det gør de nok, fordi fugle optræder i Bibelen i forbindelser, hvor det rent tematisk også flugter med nogle af julens temaer: frelse, nærhed og “fattighjælp”. Og fordi salmedigtere bruger fugle som elementer i julesalmer.

 

Ved aftenstid kom duen tilbage til ham med et frisk olivenblad i næbbet, og så var Noa klar over, at vandet var forsvundet fra jorden. Han ventede syv dage til og sendte så duen ud, og den vendte ikke tilbage til ham igen.

 • 1. Mosebog 8, 11-12

Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.

 • Matthæusevangeliet 23, 37

Læg mærke til ravnene; de sår ikke og høster ikke, de har hverken forrådskammer eller lade, og Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd end fuglene er ikke I!

 • Lukasevangeliet 12, 24

Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.

 • Julen har bragt velsignet bud,
  nr. 119 i salmebogen, vers 2

 

 

Foto: Mike Howard.

Klokker
Vi hænger også klokker på træet, men de har en endnu mere perifer forbindelse til Bibelen end fuglene. De klokker skal minde os om klokkerne, som hver søndag fortæller, at kirken er åben. Klokkerne påkalder sig opmærksomhed - og skal i julen og på juletræet minde os om det, der er sket i julen.

Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
Æren er Guds i det høje!

 • Kimer, I klokker!
  nr. 100 i salmebogen, vers 1