Maria - hvad traditionen fortæller

JULENS PERSONGALLERI: Maria, Jesus’ mor, er naturligt nok en central person i Jesus’ liv. Dog er hendes rolle ifølge Bibelen bortset fra begyndelsen af Jesu liv ret tilbagetrukket. Hvis man går til traditionen, er der på en helt anden måde “farver på paletten”.

Sasseferratos "portræt" af Maria, der be'r.
Ét af mange malerier af den nyfødte Jesus og stalden. Maleri af Lorenzo Lotto.

Af Stefan Vase

Maria er en af juletidens absolutte hovedpersoner - og også i kirken. Men hvad fortæller Bibelen om hende - og hvad fortæller traditionen - eller legenderne - om hende?

Maria ifølge Bibelen

 1. Da englen fortæller, at Maria er gravid med Jesus, bor hun i Nazaret i Galilæa og var forlovet med tømreren Josef.
 2. Hun har en kusine, Elizabeth, som får drengen Johannes - senere kaldet Johannes Døberen.
 3. Hun fødte Jesus i Betlehem.
 4. Efter fødslen flygtede familien til Egypten.
 5. Efter at have boet i kortere eller længere tid i Egypten flyttede familien tilbage til Nazaret.
 6. Da Jesus var 12, tog Maria og Josef til Jerusalem med Jesus.
 7. Hun fulgte formentlig ikke med på Jesus’ rejser, men var dog tilstede ved forskellige lejligheder: blandt andet ved brylluppet i Kana, hvor Jesus forvandler vand til vin.
 8. Hun var med i følget, da Jesus blev korsfæstet, hvor Jesus overgiver “forsørgerpligten” af Maria til disciplen Johannes - den Johannes, som senere skrev Johannes’ Åbenbaring - den sidste bog i Bibelen.
 9. Hun blev sammen med disciplene, efter at Jesus for til himmels (Kristi Himmelfart).

Og det er det sidste, Bibelen fortæller om Maria, Jesus’ mor.

Man regner med, at Jesus var 32 eller 33, da han døde. Det vil sige, at Maria må have været omkring eller minimum 50 på det tidspunkt (forudsat, at hun fødte Jesus som relativt ung). Og det var en høj alder på daværende tidspunkt, hvor en gennemsnitsalder var omkring 40. Så hvor længe hun har levet efter Jesus’ død og opstandelse, er nok relativt begrænset. Men det er gætteri, og nu er vi på vej over i traditionen fortæller om Maria.

Maria ifølge traditionen
Når man graver sig ned i traditionen om bibelske personer, dukker farverige beretninger, legender og myter op - det kan bestemt være sandt, men det kan også blot være gode historier, som er med til at tegne et lyserødt billede af personen.

Jeg vil dog holde mig til det, der lugter mest af noget faktuelt:

 1. Marias forældre hed Joakim og Anne.
 2. Da Maria blev forlovet med Josef, var hun mellem 12 og 14. Og Josef skulle være 90…
 3. Hun fik måske/måske ikke flere børn. Katolikker mener, at Maria var jomfru hele livet. Men Maria kunne også have fået børn sammen med Josef: I hvert fald omtaler Paulus i Galaterbrevet en Jakob, som er Jesus’ bror.
 4. Maria døde mellem tre dage og 24 år efter Jesus’ død og opstandelse.
 5. Hun flyttede til Efesus i det nuværende Tyrkiet. Vi ved med relativt stor sikkerhed, at disciplen Johannes, som skulle tage sig af hende, på et tidspunkt boede i Efesus, så derfor er den oplysning sandsynlig.
 6. Katolikkerne tror, at Maria ligesom Jesus for til himmels. Maria Himmelfart fejres den 15. august.