De vise mænd - hvad traditionen fortæller

JULENS PERSONGALLERI: Nogle skikkelser i Bibelen optræder så kortvarigt, men så centralt, at man bare MÅ vide mere. ‘De vise mænd’ eller ‘De hellige tre konger’ er eksempler på nogen, som optræder så kortvarigt og så bemærkelsesværdigt, at fantasien hurtigt løber af med én… Omvendt er der små ledetråde i Bibelen, som hjælper os til at tegne et ret præcist billede af de “mystiske” gæster fra øst.

Detalje fra mosaikken "Maria og barn - omgivet af engle". Skabt i år 526 af den ukendte "Master of Sant Apollinare". Læg mærke til navnene...
De vise mænd er på vej til Jerusalem og Betlehem. Maleri af James_Tissot.

Af Stefan Vase

Hvad hedder de tre vise mænd? Casper, Melchior og Baltazar - vil mange nok svare. Men hvem siger, at de hedder Casper, Melchior og Baltazar? Og hvem siger, at der i det hele taget var tre?

Myterne om de tre vise mænd overgår langt det, vi rent faktisk ved.

De vise mænd ifølge Bibelen

 1. De vise mænd kom fra Østerland - egentlig blot fra ‘øst’, hvis man skal oversætte det ordret.
 2. ‘De vise mænd’ er en oversættelse af det græske ord magos, som dækker over så forskellige ord som: vise mænd, undervisere, præster, læger, astrologer, drømmetydere og troldmænd.
 3. De vise mænd følger en stjerne og kommer til Jerusalem, hvor de møder kong Herodes.
 4. De vise mænd har “julegaver” med til Jesus: guld, røgelse og myrra.

De vise mænd ifølge traditionen
De vise mænd er nok på grund af deres kortvarige optræden ved Jesu fødsel blevet “ofre” for meget “digtning”. Deres “15 minutes of fame” er så mystisk, at digteri må træde til for at “forløse spændingen”:

 1. Der var tre vise mænd - nok på grund af, at der var tre gaver.
 2. De hed Casper, Melchior og Baltazar.
 3. De var ikke blot vise mænd, men konger.
 4. Casper kom fra Indien, Melchior kom fra Persien, og Baltazar kom fra Arabien.
 5. Efter de kom tilbage til “Østerland” blev de kristne og senere martyrer.
 6. Djenghis Khan, det mongolske storriges militære leder, er ifølge legender i familie med de vise mænd.
 7. Opdageren Marco Polo mener at have set de vise mænds kister i 1270erne i Saveh, 100 km. fra Tehran, den nuværende hovedstad i Iran.
 8. Deres jordiske rester skulle imidlertid være blevet transporteret til Kölner Dom omkring 1164, hvor de har været lige siden. Før det har de både været i Milan og Konstantinopel.

De vise mænd ifølge kulturen
Hvis man bevæger sig rundt i Israel og Mellemøsten og er fortrolig med historier, kulturer og stammer fra “Østerland”, kan man faktisk få overraskende meget at vide om de vise mænd.

Det viser Kenneth E. Bailey, som har boet i Mellemøsten i 60 år og igennem 40 år har arbejdet som professor i Det nye testamente i Egypten, Libanon, Jerusalem og Cypern, i bogen Jesus set med mellemøstlige øjne.

Her er nogle hovedpunkter, som han er kommet frem til gennem sin forskning, om de vise mænd - og det er bemærkelsesværdige, faktuelle oplysninger, der dukker op:

 1. Østerland betyder blot “på den anden side af Jordanfloden”.
 2. Guld blev udvundet i Arabien. Røgelse og myrra fik man fra træer, der kun vokser i det sydlige Arabien. At de vise mænd kommer fra Arabien bekræftes af et skrift fra år 160: ‘Dialog med jøden Tryfon’ af Justin Martyr, en palæstinensisk kristen.
 3. En beduinstamme fra Jordan kaldet ‘al-Kokabani’ - som betyder: “De, der studerer/følger stjernerne” - fortæller, at de kalder sig det, fordi deres forfædre rejste til Palæstina for at ære den store profet, Jesus, der var blevet født.
 4. Ifølge Esajas kapitel 60 skulle kameler, dromedarer og konger fra Midjan og Efa (stammeområder i det nordlige Arabien) og Saaba (den sydlige del af Arabien) følge et lys.
 5. De vise mænd er repræsentanter for alle hedninger ved Jesu fødsel - ligesom hyrderne er repræsentanter for alle jøder.