Immanuel - Gud med os!

Denne tekst bliver læst i kirkerne Mariæ bebudelses dag, hvor vi fejrer, at Maria fik besøg af englen Gabriel der fortalte, at hun skulle føde Guds Søn. Vi kommer straks til at tænke på julens budskab og Immanuel betyder Gud med os.

Foto: Stefan Vase

Af Bjørn Ellerbæk

Men Herren vil selv give jer et tegn:
Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn,
og hun skal give ham navnet Immanuel

Es 7,14

Denne tekst bliver læst i kirkerne Mariæ bebudelses dag, hvor vi fejrer, at Maria fik besøg af englen Gabriel der fortalte, at hun skulle føde Guds Søn. Vi kommer straks til at tænke på julens budskab og Immanuel betyder Gud med os.

Bibelverset blev sagt af Esajas godt 700 år før Jesu fødsel. Nordriget og Syrien havde slået sig sammen og ville tvinge Juda med i en alliance mod det mægtige Assyrien. Nu stod soldaterne uden for Jerusalem, og Judas konge var bange. Da fik profeten Esajas et budskab fra Gud. Kongen skulle ikke frygte de to riger, for de ville ikke kunne gøre ham noget, og tegnet skulle være: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel " Kongen var blevet truet med død og ødelæggelse, men budskabet fra Gud gennem Esajas var fyldt med håb og liv.

Kvinden ville føde en søn og i taknemmelighed give ham navnet Immanuel - Gud er med os.
Esajas ord er mest kendt som et profeti eller forudsigelse af Jesu fødsel. Godt 700 år efter Esajas´ ord var der en ung kvinde Maria, der fødte én barn i Betlehem, svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Det var den vigtigste begivenhed, der er sket i verdenshistorien. Skaberen blev selv et menneske. Aldrig før havde Gud været så nær og Maria kunne med rette sige: Immanuel – Gud er med os.
Vi lever ca. 2000 år efter Jesu fødsel, men ordene fra Esajas har stadig betydning. Jesus fjernede det, der skiller os fra Gud, og derfor kan Guds Ånd nu bo i vores hjerte. Nogle af de rigeste og skønneste øjeblikke jeg har haft i mit liv har været øjeblikke i Guds nærhed. Julen står for døren, men det bliver først for alvor jul, når vi åbner vores hjerte for Guds Søn, og da kan vi med Esajas sige: Gud er med os – Immanuel.