Den tekst, som de fleste tror, at de kender...

“Og det skete i de dage...” Mange kan hurtigt genfortælle mere eller mindre ordret juleevangeliet. Men hvor meget bygger på sikker viden, og hvor meget bygger på “glansbilleder”?

Af Stefan Vase

Juleevangeliet kan nok godt regnes blandt de mest kendte tekster, for “det skete i de dage”. Og uden at blinke kan vi fortælle meget centrale elementer af historien: En folketælling, fuldt bookede hoteller, en stald, en krybbe, dyr i stalden, dyr på marken, tre vise mænd og så videre.
Men hvad tænker vi, når vi hører juleevangeliet? Ja, det meste er ikke, som vi forestiller os det.

Hvor har Lukas sin historie fra? Han var jo ikke selv tilstede. Det har Poul Hoffmann undersøgt.
Har Lukas klokket i det med henhold til at datere Jesu fødsel? For var der en folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien? Det har Poul Hoffmann og Carsten Vang undersøgt.
Var der tre vise mænd, som kom på barselsvisit med armene fulde af kostbare gaver? Det har undertegnede undersøgt.
Og blev Jesus virkelig født i en stald? Det er jo det klassiske julemotiv, men om det er sandt, er noget andet. Det har Bodil Skjøtt undersøgt.