Gud selv vil herske over Israel

ESAJAS' JULEEVANGELIUM: De fleste elsker Händels Messias og kan nynne til tonerne af "For unto us a child is born" her ved juletide. Men det er ikke alle, der kender den historiske baggrund for denne overvældende musik. Her får du en forklaring.

Dette er et udsnit af den italienske maler Duccios maleri (1308-1311): 'The Nativity with the Prophets Isaiah and Ezekiel'. I udsnittet ser man profeten Esajas og "juleevangeliet".

For et barn er født os, en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge på hans skuldre.
Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud,
Evigheds Fader, Freds Fyrste.
Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige,
så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid.
Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette.

Es 9,5-6

Af Nicolai Winther-Nielsen

Esajas fik et mægtigt budskab til kongen i Juda om at en jomfru skulle få et barn "Gud hos os". På denne tid får Esajas også åbenbaret, at sønnen vil blive født i en forfærdelig krise, Men til sidst bryder fryden jubelen igennem i en storslået forudsigelse om Guds herredømme.

Esajas forkynder håbet i krisen i begyndelsen af Esajas 9. Han taler om, at det foragtede Genesaret og Galilæa igen skal komme til ære og værdighed, for nu skal de se et stort lys. Folket vil slippe for fremmedåget og det vil igen opleve en stor høst, ja på den dag skal det være slut med krig og trængsel. Ingen mere støvletramp! Men hvordan skal dette store nationale håb dog kunne virkeliggøres?

Igen kommer der et af disse fantastiske glimt ind i en gylden fremtid. Profeten ser igen for sig, at sønnen fødes og vil overtage herredømmet over Israel. Det er det samme håb, som forkyndes af en anden profet på Esajas samtid.

Han forudså, at der vil udgå en hersker fra den lille by Bethlehem, og der er en nødstid, indtil den fødende kvinde har født (Mika 5,1-2). Denne nye kommende konge får hos Esajas nogle guddommelige navne: Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Her krones og hyldes Gud Søn som den perfekte konge, der er Gud selv og har al magt over sit folk.

Det er store ord, som sikkert er inspireret af løftet til David om, at Gud vil skabe ham et evigt kongehus, og Gud vil være med ham (2 Sam 7,12-13). Hvordan dette herredømme kommer til at udfolde sig i historien eller på den nye jord kan vi først for alvor se, når det bliver til virkelighed. Men englen Gabriel havde ikke skygge af tvivl om, at Marias søn ville få dette herredømme en dag (Luk 1,32-33).

Og Esajas har endog mere at sige om Guds komme længere fremme i teksten.

Læs Esajas' Bog, kapitel 8, vers 23 - kapitel 9, vers 6.
Gå tilbage til Esajas' juleevangelium.