Mere jul i Det nye testamente

Det er ikke kun i juleevangeliet, at man finder noget, der dufter af jul. Flere af forfatterne til Det ny testamentes bøger bruger tid på at reflektere over Jesu fødsel. Her kommer et "sammendrag".

Profetier blev opfyldt i julen
Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror.

Romerbrevet 3, 21-22

Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet.

Romerbrevet 15, 4

I ham er der kun sagt ja; for alle Guds løfter har fået deres ja i ham.

2. Korintherbrev 1, 19c-20a

Betlehemsstjernen lyser op i vores hjerter
Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.

2. Korintherbrev 4, 6

Jesus kom i rette tid
Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår.

Galaterbrevet 4, 4-5

Julens budskab er årsag til glæde
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.

Filipperbrevet 4, 4-5

Vi skal ikke bare nøjes med profeter
Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.

Hebrærerbrevet 1, 1-2

Jesus skal nok komme...
Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær.

Jakobsbrevet 5, 7-8

Læs også

Se i øvrigt de længere tekststykker: