Maria priser Gud

Lukasevangeliet, kapitel 1, vers 46-56.

Foto: Stefan Vase

v46  Da sagde Maria:
     Min sjæl ophøjer Herren,
      v47  og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
      v48  Han har set til sin ringe tjenerinde.
     For herefter skal alle slægter prise mig salig,
      v49  thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
     Helligt er hans navn,
      v50  og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,
     varer i slægt efter slægt.
      v51  Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
     splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
      v52  han har styrtet de mægtige fra tronen,
     og han har ophøjet de ringe;
      v53  sultende har han mættet med gode gaver,
     og rige har han sendt tomhændet bort.
      v54  Han har taget sig af sin tjener Israel
     og husker på sin barmhjertighed
      v55  – som han tilsagde vore fædre –
     mod Abraham og hans slægt til evig tid.
v56  Maria blev hos hende hen ved tre måneder og vendte så hjem.