Maria får at vide, at hun skal føde Jesus

Lukasevangeliet, kapitel 1, vers 26-45.

Foto: Stefan Vase

Bebudelsen af Jesu fødsel
v26  Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, v27  til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. v28  Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« v29  Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. v30  Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. v31  Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. v32  Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; v33  han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« v34  Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« v35  Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. v36  Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; v37  thi intet er umuligt for Gud.« v38  Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende.

Maria hos Elisabeth
v39  I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland; v40  hun gik ind i Zakarias' hus og hilste Elisabeth. v41  Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden v42  og råbte med høj røst: »Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt! v43  Hvordan kan det forundes mig, at min Herres mor kommer til mig? v44  For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. v45  Salig er hun, som troede; for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse.«<