Profetiernes top 5

Adventstiden er profetiernes tid. Vi ser frem mod julen i det lys, som profetierne om Jesus kaster over juleevangeliet og Jesus. Og profetierne tegner et godt billede af, hvem Jesus er.

Af Stefan Vase

Det er nok en umulig opgave at udpege en top 5 over profetier, så denne top 5 er blot en oversigt over fem centrale profetier om Jesu fødsel, som er svære at komme uden om. Bemærk at tallene 1 til 5 ikke angiver, hvor vigtige de er, men hvornår de optræder i Bibelen.

En af de centrale profetier om Jesu fødsel er fra Esajas: "Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre." Og det blev takket være Grundtvig til adventssalmen: "Blomstre som en rosengård / skal de øde vange". Foto: avatar28.

1. Slangen i Edens have og en efterkommer af Eva skal slås

Den tidligste profeti om Jesu fødsel finder vi i 1. Mosebog kapitel 3. Adam og Eva er blevet fordrevet fra Paradiset, som en direkte og konkret konsekvens af, at de lod sig lokke af slangen. Men det er slangen, der først modtager en domsafsigelse. Og den er bemærkelsesværdig, fordi Gud løfter sløret for, at en efterkommer af Eva skal besejre slangen:

Jeg sætter fjendskab
mellem dig og kvinden,
mellem dit afkom og hendes:
Hendes afkom skal knuse dit hoved,
og du skal bide hendes afkom i hælen.

(1. Mosebog kapitel 3, vers 15)

2. Gud afslører sin plan for David

En af de store konger i Det gamle testamente er kong David. Og så han får flere gange en særlig indsigt i Guds helt store plan.

Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid.

(2. Samuelsbog 7, 12-13)

3. Lyset kommer til verden

Esajas kunne man næsten kalde juleprofeten: Rundt om i Esajas’ bog er der både små hints mellem linjerne og længere passager, hvor Jesus næsten nævnes direkte. Fordi profetier om Jesus er så tydelige, får han også to pladser i denne top 5. Første gang er med nogle vers, som Händel med sin Messias-komposition har sat nogle medrivende toner på:

     Det folk, der vandrer i mørket,
     skal se et stort lys,
     lyset skinner for dem,
     der bor i mørkets land.
     [..]
     For et barn er født os,
     en søn er givet os,
     og herredømmet skal ligge
     på hans skuldre.
     Man skal kalde ham
     Underfuld Rådgiver,
     Vældig Gud,
     Evigheds Fader,
     Freds Fyrste.
     Stort er herredømmet,
     freden uden ophør
     over Davids trone
     og over hans rige,
     så han kan grundfæste det
     og understøtte det
     med ret og retfærdighed
     fra nu af og til evig tid.
     Hærskarers Herres nidkærhed
     skal udvirke dette.

(Esajas' bog kapitel 9, vers 1 og 5-6)

4. Ørkenen skal blomstre

Esajas’ anden profeti på denne liste er der også sat musik til. Det er dog ikke en del af en klassisk komposition, men Grundtvigs adventssalme: Blomstre som en rosengård. Profetien viser med hvilken kraft, at Jesus bryder ind i verden.

     Ørkenen og det tørre land skal glæde sig,
     ødemarken skal juble og blomstre,
     den skal blomstre som rosen,
     juble med stor fryd.
     Den får Libanons herlighed,
     Karmels og Sarons pragt.
     De skal se Herrens herlighed,
     vor Guds pragt.

(Esajas' bog kapitel 35, vers 1-2)

5. Fredsfyrsten fra Betlehem

Mika er en af de små profeter. Men i forhold til at finde spor af Jesu fødsel i Det gamle testamente er Mika svær at komme uden om. I verset er det specielt værd at notere sig Betlehems hovedrolle:

     Du, Betlehem, Efrata,
     du er lille blandt Judas slægter.
     Fra dig skal der udgå én,
     som skal være hersker i Israel;
     hans udspring er i fortiden,
     i ældgamle dage.

(Mikas bog kapitel 5, vers 1)

Læs også

Se i øvrigt de længere tekststykker: