Fredsfyrsten fra Betlehem

Mikas bog, kapitel 5, vers 1-5.

Foto: Stefan Vase

      v1  Du, Betlehem, Efrata,
     du er lille blandt Judas slægter.
     Fra dig skal der udgå én,
     som skal være hersker i Israel;
     hans udspring er i fortiden,
     i ældgamle dage.
      v2  Men han skal prisgive dem,
     indtil den fødende kvinde har født,
     og resten af hans brødre
     vender tilbage til israelitterne.
      v3  Da skal han træde frem og vogte i Herrens styrke,
     i Herren sin Guds navns storhed;
     de skal bo trygt,
     for hans magt når til jordens ender.
      v4  Han skal være fredens herre.
     Når assyrerne går ind i vort land,
     når de tramper ind i vore borge,
     stiller vi imod dem syv hyrder,
     ja, otte menneskefyrster;
      v5  de skal vogte Assyrien med sværdet,
     Nimrods land med dolken.
     Han redder os fra assyrerne,
     når de går ind i vort land,
     når de tramper ind over vore grænser.