Mere jul i Det gamle testamente

Overalt i Det gamle testamente finder man vers, der "dufter" af jul. Her kommer der nogle eksempler.

Foto: Stefan Vase

Slangen i Edens have og en efterkommer af Eva skal slås
Jeg sætter fjendskab
mellem dig og kvinden,
mellem dit afkom og hendes:
Hendes afkom skal knuse dit hoved,
og du skal bide hendes afkom i hælen.

1. Mosebog 3, 15

Abrahams efterkommere skal glæde sig over én efterkommer
I dig skal alle jordens slægter velsignes.

1. Mosebog 12, 3c

Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig.

1. Mosebog, 22, 18

Gud afslører sin plan for kong David
Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid.

2. Samuelsbog 7, 12-13

Når dine dage er omme, og du er gået til dine fædre, vil jeg lade en efterkommer, en af dine sønner, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge mig et hus, og jeg vil grundfæste hans trone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Min trofasthed vil jeg ikke tage fra ham, sådan som jeg tog den fra din forgænger. Jeg vil indsætte ham i mit hus og i mit kongedømme til evig tid, og hans trone skal være grundfæstet til evig tid.

1. Krønikebog 17, 11-14

Selv bygninger har noget at se frem til
Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Hærskarers Herre, han er ærens konge!

Salmernes bog 24, 9-10

"Jesus er på vej!"
Der er en, der råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land.

Esajas’ bog 40, 3

Der sker snart noget vildt...
Hvad der tidligere blev sagt, det er sket, nu fortæller jeg det nye; før det spirer frem, forkynder jeg det.

Esajas’ bog 42, 9

Betlehemsstjernen tiltrækker høj og lav, nær og fjern
      Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet,
      Herrens herlighed er brudt frem over dig.
      For se, mørket dækker jorden,
      mulmet dækker folkene;
      men over dig bryder Herren frem,
      hans herlighed viser sig over dig.
      Folkeslag skal komme til dit lys
      og konger til din stråleglans.
      Løft blikket, og se dig omkring:
      De samles alle og kommer til dig,
      dine sønner kommer fra det fjerne,
      dine døtre bæres ved hoften.
      Da stråler du af glæde, når du ser det,
      dit hjerte banker og svulmer,
      når havets skatte bringes til dig
      og folkenes rigdom kommer til dig.
      Kameler i mængde flokkes hos dig,
      dromedarer fra Midjan og Efa,
      fra Saba kommer de alle sammen,
      de bærer guld og røgelse;
      de forkynder Herrens pris.

Esajas' bog, 60, 1-6

Gud kommer selv - ikke flere mellemmænd
      Han sagde: De er jo mit folk,
      børn, der ikke svigter.
      Og han blev en frelser for dem
      i al deres nød.
      Det var ikke et sendebud eller en engel,
      men ham selv, der frelste dem.
      Fordi han elskede dem og ville skåne dem,
      løskøbte han dem;
      han løftede dem op og bar dem
      alle fortidens dage.

Esajas' bog, 63, 8-9

Læs også

Se i øvrigt de længere tekststykker: