Lyset kommer til verden

Esajas' bog, kapitel 8,23 - 9,6.

Foto: Stefan Vase

      v23  Dog skal der ikke være mørke
     for landet, som nu er i trængsel.
     Som Herren tidligere
     bragte skam over Zebulons land
     og Naftalis land,
     bringer han i fremtiden ære
     over Vejen langs Havet,
     Landet på den anden side af Jordan
     og Folkeslagenes Galilæa.

v1  Det folk, der vandrer i mørket,
     skal se et stort lys,
     lyset skinner for dem,
     der bor i mørkets land.


      v2  Du gør jubelen stærk,
     du gør glæden stor;
     de glæder sig for dit ansigt,
     som man glæder sig over høsten,
     som man jubler,
     når man deler byttet.
      v3  For det tyngende åg,
     stangen over deres skulder,
     og slavefogedens kæp
     brækker du som på Midjans dag.
      v4  Hver støvle,
     der tramper i larmen,
     og kappen,
     der er sølet i blod,
     skal brændes
     og fortæres af ild.
      v5  For et barn er født os,
     en søn er givet os,
     og herredømmet skal ligge
     på hans skuldre.
     Man skal kalde ham
     Underfuld Rådgiver,
     Vældig Gud,
     Evigheds Fader,
     Freds Fyrste.
      v6  Stort er herredømmet,
     freden uden ophør
     over Davids trone
     og over hans rige,
     så han kan grundfæste det
     og understøtte det
     med ret og retfærdighed
     fra nu af og til evig tid.
     Hærskarers Herres nidkærhed
     skal udvirke dette.