Det gamle testamente

Immanuelstegnet under truslen fra Assyrien

Læs Esajas' Bog, kapitel 7, vers 1-17.

Lyset kommer til verden

Læs Esajas' bog, kapitel 8,23 - 9,6.

Fødsel får stor betydning

Læs Esajas' bog, kapitel 11, vers 1-10.

Fredsfyrsten fra Betlehem

Læs Mikas bog, kapitel 5, vers 1-5.

Og meget mere

I Det gamle testamente er der endnu flere profetier. Vi har plukket forskellige vers ud.
Læs citater.

Det nye testamente

Løftet om fødslen af Jesus' forgænger

Læs Lukasevangeliet, kapitel 1, vers 1-25.

Maria får at vide, at hun skal føde Jesus

Læs Lukasevangeliet, kapitel 1, vers 26-45.

Fødslen af Jesus' forgænger giver stærke reaktioner

Læs Lukasevangeliet, kapitel 1, vers 57-80.

Jesus bliver født (juleevangeliet)

Læs Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 1-20.

Juleevangeliet i en ordsky

Besøg i barselssengen (De vise mænd)

Læs Mattæusevangeliet, kapitel 2, vers 1-12.

Og meget mere

I Det nye testamente er der forskellige vers, der omtaler Jesu fødsel. Og man finder altså omtaler af Jesu fødsel - andre steder end i juleevangeliet...
Læs citater.