ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

Af Heidi Graugaard

Caminoen blev for mig en læring om, hvad det vil sige at gå i tro og at overgive sin vej til Herren. På hele Caminoen fulgte jeg gule pile og muslingeskaller, som var de tegn, der viste vej. Det var nemt og trygt, at jeg ikke behøvede bruge energi på at overskue et kort for at finde vej. På dag ét mindede Gud mig om et vers fra Jobs bog:

Du vogter på alle mine veje og afstikker de spor, mine fødder skal træde.
Job 13,27

Jeg vidste ganske enkelt ikke, hvad der ventede henne omkring det næste hjørne eller bag den næste bjergtop. På samme måde er det i livet generelt. Men jeg ønsker at gå i tro på, at Gud leder mine skridt, mens jeg går. Gud kender vejen, og i jo højere grad jeg formår at lægge alt over til Gud, i jo højere grad vil jeg kunne leve i fred.

3. december: At følge spor

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!
ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!